Wie zijn de MR?

Hoe werkt de MR?
Bij de Vrije School is medezeggenschap van ouders geregeld via de MR. We voeren overleg met de school over allerlei onderwerpen en op sommige punten heeft de MR formeel advies- of instemmingsrecht. Dit is geregeld in de statuten van de coöperatie.
De MR bestaat uit drie officiële leden en meerdere adviseurs. Voor dit schooljaar zijn de officiële leden Mark van der Vorst (voorzitter), Linda Scheeres en Dennis Heres. Adviseurs zijn Leendert Oostlander, Geeske Koldijk, Tristan van der Linden, Bart Jansen en Sandra Sanchez.

Zoek ons op
Wij zijn regelmatig op school aanwezig, maar we zien en horen uiteraard niet alles. Omdat wij jullie als ouders vertegenwoordigen horen we graag wat jullie bezighoudt in en om de school. Zoek ons daarom vooral op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail: mrvrijeschool@gmail.com. Je bent ook van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten, of om eens bij ons overleg mee te denken.

Groet van de MR!

Mark van der Vorst mark-vd-vorst Vader van Siene (klas HP 2) en Fiore (kleuterklas Anne-Fleur/Lonneke)

Linda Scheeres linda-scheeres Moeder van Mieke (klas HP 6) en Lotte (klas HP 2)

Dennis Heres Vader van Maura (klas MB 2)

Bart Jansen bartjansen Vader van Éowyn (klas HP 1)

Leendert Oostlander leendert-ooslander Vader van tweeling Eva en Bente (klas MB 1)

Geeske Koldijk     geeske-koldijk Moeder van Famke (klas MB 3) en Wiebe (klas MB 1)

Tristan van der Linden mrlid1 Vader van Bodi (kleuterklas Inneke en Bien op locatie Leidsche Rijn)

Sandra Sanchez sandra mr moeder van Eséduah (klas LR 1)

Vrije School Utrecht

Hiëronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties