Wie zijn de MR?

Hoe werkt de MR?
Bij de Vrije School is medezeggenschap van ouders geregeld via de MR. We voeren overleg met de school over allerlei onderwerpen en op sommige punten heeft de MR formeel advies- of instemmingsrecht. Dit is geregeld in de statuten van de coöperatie.
De MR bestaat uit drie officiële leden en meerdere adviseurs. Voor dit schooljaar zijn de officiële leden Dennis Heres (voorzitter), Eric van Eijk en Jeroen van der Vlies. Adviseurs zijn Leendert Oostlander en Frans Taapken.

Zoek ons op
Wij zijn regelmatig op school aanwezig, maar we zien en horen uiteraard niet alles. Omdat wij jullie als ouders vertegenwoordigen horen we graag wat jullie bezighoudt in en om de school. Zoek ons daarom vooral op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail: mrvrijeschool@gmail.com. Je bent ook van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten, of om eens bij ons overleg mee te denken.

Groet van de MR!

Dennis Heres (Vader MB)

Eric van Eijk  (Vader LR)

Jeroen van der Vlies  (Vader MB)

Leendert Oostlander leendert-ooslander (Vader MB)

Frans Taapken   (Vader LR)

 

Vrije School Utrecht

Hiëronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties