Ouderbetrokkenheid

Klassenouders

Een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de oudergroep zijn de klassenouders. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de klassenouders. Zij zijn extra betrokken bij de klas, bijvoorbeeld voor afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes, jaarfeesten, toneelstukken en hulp in de klas.

Klassenouders zijn er ook om vragen, wensen en klachten die er mogelijk onder de ouders als groep leven te signaleren en af te stemmen. De leerkracht benadert zelf ouders of zij de rol van klassenouder willen vervullen.

Wie de klassenouders zijn, maakt de klassenleerkracht bekend aan de ouders.

Ouderbibliotheek
De ouderbibliotheek heeft boeken en tijdschriften over opvoeding, vrijeschoolonderwijs, vertelstof, antroposofie, jaarfeest. De bibliotheek is open op; vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en vindt u op de 1e verdieping, links van de trap bij klas 1 en 2. Het lenen is gratis; er worden alleen kosten berekend bij het overschrijden van de uitleendatum. Ook worden er euritmieschoentjes en kunstkaarten verkocht.

 

Vrije School Utrecht

Hiëronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties