Leerlingenaantallen vrijescholen blijven stijgen

Het afgelopen jaar is het aantal vrijeschoolleerlingen in Nederland wederom flink gestegen. Met een toename van meer dan 1000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaat het gemiddeld om een landelijke stijging van ruim 5%.

Tegen de landelijke trend in stijgt het leerlingenaantal op vrijescholen in het primair onderwijs met 3,1%. Uit voorlopige cijfers die DUO onlangs presenteerde blijkt dat het primair onderwijs landelijk juist te maken heeft met een daling van 24.000 leerlingen, een krimp van 1,5%. Ook vrijescholen in het voortgezet onderwijs maakten het afgelopen jaar gemiddeld een forse groei door van ruim 8%.

Duurzaamheid en groei
Vrijescholen in het primair onderwijs laten daarmee uitstekende groeicijfers zien. Zo steeg het leerlingenaantal van de scholen van Stichting Pallas, 14 vrijescholen voor primair onderwijs in Midden en Zuid Nederland, de afgelopen twee jaar met ruim 6%. Volgens Allert de Geus, bestuurder van de stichting, komt de groei van de scholen niet onverwacht. “De verbeteringsslag die wij de afgelopen jaren maken heeft effect. Onze scholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen van de overheid.”
Bij de Vrije School Utrecht steeg het aantal leerlingen het afgelopen jaar met ruim 6%.

“Maar duurzaamheid is minsten zo belangrijk als groei. Het gaat ons niet alleen om een mooi cijfer van de inspectie. Meer nog zetten wij sterk in op onze identiteit en visie. We leren kinderen bewust in het leven te staan en daar zelf betekenis en richting aan te geven. Steeds meer ouders beseffen dat de ontwikkeling van hun kinderen kan lijden onder prestatiedwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van 'hoge cijfers betekent later een goede baan' is verdwenen.“

Aandacht voor brede ontwikkeling leerling
Ook Artho Jansen, bestuurder van Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland, ziet zijn leerlingaantallen in het voortgezet onderwijs stijgen. Ouders en leerlingen geven volgens hem verschillende redenen voor de groei van de scholen. “Naast belangrijke aspecten als warmte, geborgenheid en veiligheid zijn er juist veel signalen waarbij de eigenheid en de onderwijsfilosofie van vrijescholen een nadrukkelijke rol spelen. Ouders zien vaak de meerwaarde van vrijescholen vanwege de aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerling.”

Behoefte aan onderwijsperspectief
Juist de brede ontwikkeling van het kind is volgens Rian van Dam, voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, een van de belangrijkste uitgangspunten in het vrijeschoolonderwijs.
“Het onderwijs is veel rijker dan de huidige ‘toetscultuur’ in Nederland doet vermoeden. Inzicht in de cognitieve ontwikkeling van een kind is een belangrijk onderdeel van het totaalbeeld. Maar dat moet wel passen binnen een breder kleurenpallet, waarin gelijkwaardige aandacht is voor de sociale, emotionele en motorische talentontwikkeling van het kind.” Van Dam ziet in Nederland steeds vaker signalen voor de behoefte aan een breder onderwijsperspectief. “De afschaffing van de kleutertoets door de Tweede Kamer is daar een goed voorbeeld van. En ook de uitkomsten van het onlangs verschenen rapport van de Onderwijsraad, ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’ onderstrepen deze signalen.”

Eindresultaten vrijescholen goed
Vanzelfsprekend zetten vrijescholen in op onderwijskwaliteit die ook spreekt uit de eindresultaten van scholen. En die eindresultaten zijn goed te noemen. In het verleden werd daar weleens aan getwijfeld. Nu steken vrijescholen vaak boven andere scholen uit. Dat blijkt onder meer uit de Dronkers-lijst van Schoolprestaties 2013 voor scholen in het voortgezet onderwijs, die afgelopen zaterdag werd gepubliceerd in de Volkskrant. Vrijescholen presteren gemiddeld goed op deze lijst.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties