Persbericht: Leerlingenaantallen vrijescholen stijgen

PERSBERICHT Vereniging van vrijescholen

Vrijescholen doen het goed. Het leerlingenaantal zit in de lift en vrijescholen hebben uitstekende examenresultaten. Bovendien presteren vrijescholen voor voortgezet onderwijs bovengemiddeld in het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Van de dertien vrijescholen voor voortgezet onderwijs komen er maar liefst vier voor in de top tien van scholen die iets extra’s toevoegen.

In het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers van december 2012, wordt gekeken naar onderwijsprestaties. Daarnaast is er aandacht voor scholen die extra’s toevoegen aan het onderwijs. In deze lijsten vallen vrijescholen op. Vier havo-afdelingen komen voor in de top tien. In de vmbo-lijst staan twee vrijescholen in de top tien. Vrijescholen hebben hun basiskwaliteit op orde en kunnen meer dan gemiddeld de leerlingen extra’s bieden.

Ouders en leerlingen weten dit te waarderen. Het landelijk beeld toont een gemiddelde stijging van het leerlingenaantal van vrijescholen voor voortgezet onderwijs van ruim 22% in acht jaar. Dat betreft een absolute stijging van 1464 leerlingen. Ook voor de scholen voor primair onderwijs is sprake van landelijke groei. Opmerkelijk daarbij is dat er bovengemiddelde groei plaatsvindt in juist de krimpgebieden Limburg en Noord-Brabant.

Schoolleiders en ouders geven als redenen voor de groei dat er behoefte is aan veilige en kleinschalige scholen. Ook is voor ouders de afgelopen jaren een stuk inzichtelijker geworden dat vrijescholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen die door de Inspectie van het Onderwijs worden gesteld. Naast cognitieve aspecten zijn met name de persoonlijke aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling en de intensieve ouderbetrokkenheid belangrijke redenen voor aanmelding op de vrijeschool. Vrijescholen onderscheiden zich door de specifieke gerichtheid op deze EQ en SQ gebieden. De kinderopvang heeft hierin een belangrijke functie als voorportaal en als startpunt voor een 'leven lang leren'. Voor elke soort van leren is verbinding en verankering in een sterke sociale omgeving een belangrijke voorwaarde.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties