Tolerantie onder vrijeschoolleerlingen

Een nieuw empirisch onderzoek (Christian Pfeiffer, Lower Saxony's Criminological Research Institute) toont aan dat vrijeschoolleerlingen bijzonder laag scoren, zowel voor xenofobie als voor rechts extremisme. In Hauptschulen (de 'laagste' scholen in het drielagig Duitse schoolsysteem) zijn 24,7% van de leerlingen xenofoob en 9,5% extreem rechts. Dit daalt tot resp. 8,3% en 1,9% in het Gymnasium (de 'hoogste' scholen in het Duitse schoolsysteem). Maar slechts 2,8% van de vrijeschoolleerlingen kan als xenofoob worden beschouwd en 1,2% als extreem rechts gezind. Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie verkregen bij 9001 jongeren die het 9de jaar (3de jaar VO) volgen in Duitsland. Ook de resultaten in verband met 'macho' attitudes verrassen: vrijeschoolleerlingen scoren hier extreem laag. Slechts 0,3% van de negendeklassers ging akkoord met stellingen als 'Een man die beledigingen niet met geweld wil beantwoorden, is een doetje' of  'Als een vrouw haar echtgenoot bedriegt, is het OK als hij haar slaat'. Voor gymnasiumleerlingen lag dit cijfer ongeveer 7 keer hoger (2,0%) en voor Hauptschuleleerlingen nog eens vier keer hoger (8,7%). Met name in categorieën waar geringschattend gestereotypeerd wordt (bv. tegenover vrouwen en vreemdelingen) lijken de attitudes van vrijeschoolleerlingen veel toleranter te zijn dan die van hun collega's uit andere scholen. (bron: Newsletter European Council for Steiner Waldorf Education en www.rudolfsteineracademie.be)

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties