Stageplaatsen

Jaarlijks hebben wij een aantal stageplaatsen beschikbaar in de kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6. Wil je een stageplaats bij ons, dan kun je je hiervoor schriftelijk of via e-mail wenden tot onze stagecoördinator Jörgen Joosten (leidscherijn@vrijeschoolutrecht.nl). Daarbij naast opleiding en studiejaar aangeven wat voor een stage gewenst wordt en in welke periode.

Daar er de laatste jaren meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen hanteren we de volgende regels:

  • Stages voor een periode langer dan 1 week moeten voor het nieuwe schooljaar (uiterlijk 15 juni) worden aangevraagd;
  • Stages korter dan 1 week kunnen ook tijdens het schooljaar worden aangevraagd, maar moeten minimaal 4 weken voor de stageperiode zijn ingediend;
  • Degenen die een oriënteringsstage willen om meer informatie over de vrijeschool te krijgen verwijzen we naar onze informatiegesprekken, waar zij van harte welkom zijn.

Daarnaast hebben wij plaatsen beschikbaar voor een LIO-stage. Heb je belangstelling voor deze stage, dan word je verzocht schriftelijk of via e-mail (info@vrijeschoolutrecht.nl) te solliciteren (inclusief curriculum vitae). De sollicitatie kun je richten aan Annika Braak.

Sollicitaties graag voor medio april opsturen.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties