Huisregels

Wij willen een school die rust, ruimte en veiligheid biedt. Een school, waar we met respect met elkaar en de omgeving omgaan, zodat iedereen kan spelen, leren en werken.

De regels die ons daarbij helpen
Onze huisregels gelden voor de hele school. Elk jaar na de zomervakantie maakt de leerkracht samen met de kinderen regels voor in de klas. In deze klassenregels staan ook de bijbehorende sancties. Op onze school zijn ouders medeverantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Hoe gaan we met elkaar om
Wij doen niets bij een ander wat we zelf ook niet willen. Als je iets samen niet kunt oplossen, ga je naar een leerkracht toe. Oudere kinderen houden rekening met jongere kinderen. Er mag gestoeid worden, zolang beide partijen het leuk vinden. Als je bij het spelen iets afspreekt, houd je je daaraan. Er wordt niet gevochten, geschopt, geslagen of gepest. Als je dit ziet, meld je het meteen bij een leerkracht of ouder. Dit noemen wij geen klikken. Je kunt ook de contactpersoon bellen of schrijven (zie adresgegevens).

Een ander pijn doen, treiteren, uitlachen, negeren, buitensluiten, bedreigen of iets afpakken doen wij niet. Wij willen geen brutale monden of gevloek. Wij noemen elkaar bij de naam en gebruiken geen scheldnamen. Wij beoordelen niemand op zijn uiterlijk en discrimineren niet.

Materiaalgebruik
Wij willen geen mobiele telefoons, computer-spelletjes, MP3 spelers, iPods, (zak)messen, speelgoedpistolen, vuurwerk e.d. op school. Mobiele telefoons mogen onder schooltijd niet worden gebruikt en staan uit. Per locatie gelden er aanvullende regels over o.a. fietsen en voetballen op het schoolplein. Deze staan in de bijlage schoolgids locatie, die ieder jaar naar de ouders wordt gestuurd.

Wij klimmen en zitten op de daarvoor bestemde plaatsen. Wij gooien niet met zand. Het gebruik van de pingpongtafel regelen wij via een rooster. Je brengt het gebruikte schoolmateriaal weer naar binnen. Wat je na schooltijd vindt, ruim je ook netjes op. Na schooltijd mag er niet met schoolmateriaal als ballen en touwen buiten worden gespeeld.

Ruimtegebruik
Wij lopen rechts op de trap. Wij halen niet in en lopen rustig door de gang. Wij houden onze klas, de gangen en de toiletten schoon. Kinderen mogen alleen onder begeleiding op de toneelzolder (HP), in de zaal of speellokaal, de administratie, in de ruimte van de remedial teachers of het magazijn. De lerarenkamer is een plek voor leerkrachten. In school, maar ook op het schoolplein wordt niet gerookt en niet getelefoneerd.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties