Op tijd beginnen

Binnen de Vrije School Utrecht is het belangrijk om op tijd te beginnen. De wereld buiten wordt verruild voor de wereld binnen. Het is voor het kind én de klas én de leerkracht belangrijk om elke dag zo optimaal mogelijk te starten. En dat is dus met zijn allen én op tijd. Hoewel te laat komen een keer kan gebeuren, is het zeer onwenselijk. Structureel te laat komen kan niet. Wanneer dat wel gebeurt, volgen we de procedure zoals hieronder staat beschreven.

Als uw kind geregeld te laat komt, zien wij dat als ongeoorloofd verzuim. De procedure is dan als volgt:
– Hieronymusplantsoen: Buitendeur dicht = kind te laat. De kinderen gaan om tien over half negen naar hun klas.
– Maliebaan: Klasdeur dicht = kind te laat. De kinderen gaan om vijf over half negen naar hun klas.
– Componistenlaan: Klasdeur dicht = kind te laat. De kinderen gaan om vijf over half negen naar hun klas.
– 3 keer of vaker te laat in vier weken tijd: de schoolleider neemt contact met u op om te vragen naar de reden van het te laat komen en maakt afspraken met u om herhaling te voorkomen.
– Als het te laat komen zich met dezelfde frequentie blijft herhalen, wordt u nogmaals gevraagd naar de reden van het te laat komen en worden opnieuw afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Er wordt een aantekening gemaakt in het leerlingdossier.

Wij willen nogmaals benadrukken dat het op tijd beginnen van de schooldag in het belang is van de kinderen. Juist het ochtendbegin is pedagogisch en onderwijskundig een belangrijk moment waar alle kinderen, van kleuters t/m klas 6, bij aanwezig horen te zijn.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties