Kleuters

Peuters en kleuters gaan nog helemaal op in hun zintuiglijke indrukken. Zij leven met volle overgave in de hen omringende wereld. De psychische kwaliteiten die bescherming tegen ongunstige ervaringen kunnen bieden, zijn nog niet ontwikkeld. De omgeving waarin het kleine kind vertoeft, is daarom voor hem van groot belang. Wat er in die omgeving gebeurt, wordt zonder terughouding door de kleuter opgenomen.

Daarom zijn de materialen, de kleuren en geluiden van invloed, maar vooral het gedrag en de morele kwaliteiten van de volwassenen om het kind heen. Als de  omgeving ‘goed’ is, zal het identificatieproces zo optimaal mogelijk op gang komen.

Nabootsing
De kleuter leert voor een groot deel door zijn natuurlijke drang tot nabootsing. Dat wat de leerkracht als vanzelfsprekend doet, bootsen de kinderen in hun vrije spel na. Daarom heeft de kleuterpedagogie in de vrijeschool als vertrekpunt de nabootsing.

Die drang tot nabootsing, die elke kleuter eigen is, werkt positief uit op het kind. Ook herhaling, ritme en regelmaat bieden de kleuter houvast en wekken vertrouwen. Verhaaltjes, vingerspelletjes, liedjes en de vele vaste rituelen in de klas worden vaak herhaald. De kleuter geniet als hij al weet wat er komen gaat. Zo heeft de dag een vast ritme in de kleuterklas; net als de week en de seizoenen met de daarmee verbonden jaarfeesten.

Hiermee wordt een basis gelegd waarop het kind straks, als het ‘schoolrijp’ is, tot een actief lerend schoolkind kan uitgroeien.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties