Visie

Onze visie
De vrijeschool ziet de geestelijke wereld als een realiteit zoals de fysieke wereld. Deze werelden zijn verbonden en beïnvloeden elkaar. Ieder mens wordt in de wereld geboren met een levensbestemming en begint een ontwikkeling van geest, ziel en lichaam. Door een geïntegreerde ontwikkeling van denken, voelen en willen, verbindt een mens zich met zijn levensbestemming. Een gemeenschap die er op gericht is om voor elkaar mogelijkheden te scheppen om de intellectuele, spirituele en creatieve vermogens in samenhang te ontwikkelen, verbindt zich met haar bestemming.

Onderwijs en mensbeeld
Het mensbeeld is in de vrijeschool expliciet de achtergrond van het leerplan. Wat is een mens en in het bijzonder een kind eigenlijk? Hoe en waardoor ontwikkelt hij zich? De mens wordt gezien als een lichamelijk wezen, maar tegelijkertijd – anders dan een dier – ook als een individueel geestelijk wezen. Het kind komt op aarde, niet als een onbeschreven blad waaraan je naar believen allerlei kunt toevoegen. Het brengt vanuit zijn geestelijk wezen speciale talenten en motieven mee, die het met behulp van zijn lichamelijk wezen kan ontwikkelen en realiseren. Als het ware ‘tussen’ het geestelijke en het lichamelijke wezen ontwikkelen zich de psychische of zielskwaliteiten.

Hoofd, hart en handen
In de kleutertijd en eigenlijk in de gehele periode van 0 tot 6 à 7 jaar staat de lichamelijke ontwikkeling van het kind centraal; de groei en de motoriek. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling, door liedjes en een opgewekte sfeer wordt het kind ‘baas in eigen lichaam’. Daarna, tot in de puberteit, komen de psychische kwaliteiten meer op de voorgrond. Het kind beleeft zichzelf en de omgeving dan in hoge mate in zijn gevoelens. Daarom sluit de leerkracht met het onderwijs allereerst bij het gevoelsleven van het kind aan. Dat gebeurt als het kind voor iets ‘warm’ kan lopen, er enthousiast voor wordt. Door de lesstof beeldend te brengen en een sfeer te scheppen waarin kunstzinnigheid en de kinderlijke belevingswereld een belangrijke plaats innemen, worden fantasie en voorstellingsvermogen gestimuleerd. Ook de manier van denken en willen worden aangesproken. Op de vrijeschool spreekt de leerstof hoofd, hart en handen aan. Wat het kind weet, is minder belangrijk dan hoe het kind denkt. Elk kind heeft de aanleg om origineel, creatief en probleemoplossend te denken. Het is aan de leerkracht dat vermogen te behoeden en te verzorgen.

Onderwijsvernieuwing
In de Vrije School Utrecht werken wij vanuit de vrijeschoolpedagogie en verbinden wij ons steeds weer met het leerplan van Rudolf Steiner. Wij vinden het belangrijk in het nu te blijven staan en ons daarnaast ook kritisch uiteen te zetten met andere vernieuwingsimpulsen van vandaag de dag. In het OnderBouwOverleg en het KleuterOverleg bespreken wij allerlei vormen van onderwijsvernieuwing. U kunt hierbij denken aan het gebruik van computers in de remedial teaching en/of de klas, aan differentiatie en zorgverbreding binnen het klassikale onderwijs en aan de kruisbestuiving met o.a. de Reggio Emilia pedagogie in de kleuterklas.

Voor de oudste kleuters hebben wij als school zelf de portfolio ontwikkeld om de specifieke eigenheid van het kind te laten zien. Op de pagina over de kleuterklassen vindt u hierover meer informatie.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties