Vrije School Leidsche Rijn

Per 1 augustus 2016 zijn we met drie groepen gestart in het gebouw Componistenlaan 8. 
In het schooljaar 2020-2021 zijn er 3 kleuterklassen, klas 1 t/m 4 en de combinatieklas 5/6.

Om uw kind(eren) aan te melden is het bijwonen van een informatiegesprek nodig. Hiervoor geldt onze aanmeldingsprocedure.

Voor de Vrije School Leidsche Rijn vindt u de data voor de informatiegesprekken op informatiegesprekken.
Meer informatie over de aanmeldings- en plaatsingsprocedure vindt u hier: aanmeldingsprocedure

Belangrijk om te weten is dat u uw kind niet voor alle 3 locaties kunt aanmelden. Als uw kind is aangemeld voor Leidsche Rijn, kan het niet aangemeld worden voor de locaties Hieronymusplantsoen en Maliebaan. Andersom geldt het zelfde.

Goed Nieuws!

Onze aanvraag voor het stichten van een vrije school in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern is goedgekeurd. Dit betekent dat we recht hebben op een schoolgebouw.
Vanwege gebrek aan voldoende huisvestingsmogelijkheden is met de gemeente afgesproken dat we in het huidige pand blijven, dat vanaf 4 januari 2021 enkel door ons gebruikt wordt.

De huidige locatie is per 1 augustus 2020 een zelfstandige school. Als naam is gekozen voor Vrije School Leidsche Rijn.

Nieuws
Voor overig actueel nieuws en data informatiegesprekken verwijzen wij u naar elders op onze website.

Op 10 en 11 maart 2017 is er door ouders van onze school gewerkt aan het inrichten van de tuin. Zo is er een zandbak aangelegd en een tunnel door een heuvel. Zie fotorapportage.

Hoe het zo gekomen is
In het voorjaar van 2015 is een initiatiefgroep van ouders opgericht met als doel het realiseren van een vrijeschool aan de westkant van de stad Utrecht. De belangrijkste reden hiervoor is dat de afstand van bijvoorbeeld de Leidsche Rijn naar de vrijeschool in het centrum van Utrecht, ouders ervan weerhoudt hun kinderen aan te melden. Daarbij komt nog dat de school, ondanks de uitbreiding met een 2e locatie, wachtlijsten heeft.
Er werd een website (niet meer in gebruik) en een facebookpagina ingericht.
In maart 2015 is de eerste informatieavond gehouden en voor de zomervakantie is de eerste nieuwsbrief verspreid onder de belangstellenden. Ook zijn er krantenartikelen verschenen in het Utrechts Nieuwsblad en in de buurtkrant.

Huisvesting Componistenlaan
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de huisvesting voor de nieuwe school in Leidsche Rijn rond te krijgen. In eerste instantie hebben we de gemeente en de wethouder al in het najaar van 2015 benaderd met het verzoek ons lokaalruimte in Leidsche Rijn te verhuren. Na een aanvankelijke toezegging kwam de wethouder, onder druk van de andere schoolbesturen, hier op terug; er was via de gemeente geen huisvesting beschikbaar, d.w.z. dat er wel lokaalruimte beschikbaar was, maar dat de regelgeving het de gemeente niet toestond deze lokalen aan ons te verhuren. De initiatiefgroep en het bestuur hebben geen genoegen genomen met deze afwijzing en we zijn in gesprek gegaan met verschillende politieke partijen. Helaas hebben deze gesprekken er niet toe geleid dat de wethouder terug is gekomen op zijn afwijzing.

Ondertussen waren we op de particuliere markt op zoek gegaan naar een gebouw waar we zouden kunnen starten. Dit hebben we gevonden aan de Componistenlaan. Tot 1 januari 2021 huurden wij samen met de democratische school Lumiar dit gebouw. In totaal zijn er 12 lokalen, 6 voor Lumiar, 6 voor onze school. Dat betekent dat we de kleuterklassen en klas 1 t/m 3 hierin kunnen huisvesten. Voor de klassen 4 t/m 6 zijn 2 noodlokalen bij het gebouw beschikbaar. Uiterlijk per 01-08-2021 zullen alle klassen in één gebouw zijn ondergebracht. De komende maanden zullen de leeggekomen ruimten van Lumiar aangepast gaan worden aan onze wensen.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties