Wat is een vrijeschool?

Vrijescholen
De Vrije School Utrecht is één van de vele vrijescholen in Nederland. Buiten Nederland vindt men ze vooral in Duitsland maar ook in Rusland, India, Zuid-Afrika, Argentinië en in talrijke andere landen. Wat hebben al die scholen met elkaar gemeen?

Allereerst het predikaat ‘vrij’. Dat heeft betrekking op twee dingen:
– Op het doel, kinderen ‘op te voeden tot vrijheid’.
– En op het streven naar ‘vrijheid van inrichting van onderwijs’.

Opvoeden tot vrijheid betekent niet, dat de kinderen alles mogen en niets moeten. Dat zou geen opvoeden zijn. Het betekent wel, dat men het kind helpt zich bewust te worden van zijn levensmotief, zijn vermogens en zijn eigen wil. De kernvragen van elk kind; wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, spelen op de achtergrond door het gehele vrijeschoolonderwijs heen. Wanneer het kind in de schoolperiode een voorlopig antwoord op deze vragen vindt, kan het als jong volwassene stevig met beide benen in de wereld staan. Confrontaties met de leerkracht – mits liefdevol – zijn daarbij onmiskenbaar van belang.

‘Vrijheid van onderwijs’ is een grondwettelijk recht. Maar bestaat die vrijheid wel? Structuurplannen, wet- en regelgeving van de overheid, financiële beperkingen en economische belangen beknotten in toenemende mate de speelruimte van school en leerkracht. Onderwijs geven is een vak. Het komt tot zijn recht als de leerkracht vrij en relatief autonoom voor de klas kan staan. De taak van de school is niets meer of minder dan daartoe de voorwaarden aan te bieden.

Wat is een vrijeschool?
De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op de antroposofie, die gegrondvest werd door Rudolf Steiner (1861-1925). De eerste vrijeschool werd in 1919 in Stuttgart opgericht voor de kinderen van de arbeiders van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek, als onderdeel van de door de antroposofie geïnspireerde maatschappelijke vernieuwingsbeweging. Rudolf Steiner heeft aan de leraren en ouders van de eerste vrijeschool een visie op onderwijs en veel praktische adviezen gegeven. Deze aanwijzingen vormen nog steeds een bron van inspiratie voor de leerkrachten en zijn tevens de basis voor het leerplan.

De laatste 20 jaar is de vrijeschoolbeweging sterk gegroeid. Er zijn nu zo’n 1050 vrijescholen in 60 landen over de hele wereld. Alleen al in Nederland zijn er 120 locaties voor vrijeschoolonderwijs, met circa 30.700 leerlingen, waarvan 26 bovenbouwen. Op een aantal van deze scholen voor voortgezet onderwijs, worden praktische vormen met nog meer ambachtelijke en technische vakken gerealiseerd.

Een volledige vrijeschool
Een volledige vrijeschool bestaat uit één of meer kleuterklassen, een onderbouw van klas 1 t/m 6 (6-12 jaar), een middenbouw (klas 7 en 8) en een bovenbouw (klas 9 t/m 12). De midden- en bovenbouw zijn ondergebracht bij Waldorf Utrecht en de  Stichtse Vrije School in Zeist. Het vrijeschoolleerplan van onder-, midden- en bovenbouw vormt een totaliteit en voorziet in de begeleiding van het kind vanaf het vierde tot en met het achttiende levensjaar. Onder-, midden- en bovenbouw zijn zo op elkaar afgestemd, dat eenmaal behandelde thema’s later in een andere vorm uitgewerkt kunnen worden. In toenemende mate worden vrije peuterspeelgroepen aan de scholen verbonden. Bij ons is dat kinderdagverblijf ‘t Elfenbankje’.

Vrijeschoolpedagogie
In de vrijescholen brengen (kleuter)leerkrachten samen het leerplan in de praktijk. Zij vormen samen het lerarencollege, dat wekelijks vergadert en verantwoordelijk is voor zowel de inhoudelijke als de organisatorische kant van het onderwijs. Het antroposofisch mensbeeld biedt de leerkrachten de mogelijkheid om inzicht in het kind te krijgen. Vanuit dit inzicht wordt het kind opgevoed en onderwezen. Hoewel onze visie geen lesstof voor de kinderen vormt, is het wel essentieel dat ouders de vrijeschoolpedagogie onderschrijven.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties