De pedagogische vergadering

De zorg voor de kinderen begint bij de leerkracht in de klas, maar vindt een natuurlijk vervolg in de pedagogische vergadering die 1 keer in de drie weken plaatsvindt. Daarin staan klassen- en kinderbesprekingen, studie en kunstzinnige vorming centraal. Klassenleerkrachten, vakleerkrachten, remedial teachers, onderwijsassistenten, LIO-stagiaires, schoolleiding en interne begeleider maken deel uit van deze vergadering. Naast de kinderbesprekingen, waar de kinderen die onze extra zorg of aandacht nodig hebben worden besproken, houden we regelmatig klassenbesprekingen opdat het hele college zicht houdt op alle klassen. De kleuters die naar de 1e klas gaan worden altijd in de vergadering door de kleuterjuffen overgedragen aan de nieuwe leerkracht(en). Ook de toetsresultaten worden in de vorm van een trendanalyse besproken.

Tijdens het OBO (Onder Bouw Overleg) en het KLO (KLeuterOverleg) wordt inhoudelijk gewerkt op didactisch en pedagogisch vlak. Daar komen onderwerpen aan bod als: dyslexie, differentiatie, sociale vaardigheden, taal- en rekenoefenuren en de ontwikkeling van de zintuigen.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties