De rol van de intern begeleider

Als een leerkracht hulpvragen heeft ten aanzien van een kind dan zal hij dit kind na overleg met de ouders in de pedagogische vergadering bespreken. De collega’s vullen het verslag over het kind aan en adviseren over de aanpak.

Mocht deze hulp niet voldoende zijn of moet er duidelijk hulp van buitenaf gezocht worden, dan wordt de intern begeleider ingeschakeld. De intern begeleider heeft contacten met externe instanties en ondersteunt de leerkracht bij het opstellen van een handelingsplan. De intern begeleider co├Ârdineert dus alle hulpvragen en werkt nauw samen met de remedial teacher en met de ouders.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties