De rol van de remedial teacher

De remedial teachers van onze school begeleiden de leerlingen wanneer zij “problemen” hebben met taal, rekenen, handschrift of motoriek. In eerste instantie zal de klassenleerkracht de leerling extra aandacht geven in de klas, maar als deze extra aandacht niet het gewenste effect heeft, wordt de hulp van de remedial teacher ingeroepen.

In overleg wordt besloten of de hulp in of buiten de klas wordt gegeven. De remedial teacher maakt een handelingsplan voor het kind waarin de aanpak en de doelen duidelijk zijn omschreven. De ouders worden altijd door de klassenleerkracht geïnformeerd over deze vorm van begeleiding. De remedial teacher brengt verslag uit naar de ouders over de vorderingen van het kind. De intern begeleider bewaakt en begeleidt de procedures.

In verband met de beschikbare financiële middelen is de hoeveelheid remedial teaching beperkt. We hanteren daarom de volgende afspraken: Een kind kan gedurende de 6 schooljaren in de onderbouw in aanmerking komen voor maximaal 3 maal een periode remedial teaching. Een periode duurt ca. 10 weken. De remedial teacher en de klassenleerkracht beslissen samen of de maximaal 3 perioden aaneengesloten worden gegeven of verspreid over meer jaren. Wanneer een leerling na 3 periodes nog steeds remedial teaching nodig heeft, moet de extra hulp door de ouders buiten school gezocht worden.

Wel blijft de remedial teacher de leerkracht helpen bij het begeleiden van het kind in de klas. Ook krijgen de ouders te horen wanneer de laatste van de maximaal 3 periodes wordt gegeven.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties