Leeftijdsfase en niveau

Leeftijdsfase en niveau

Kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs zijn het klassikale onderwijs en de aansluiting op de leeftijdsfase van het kind. Welke rol speelt daarbij het niveau van het kind? Het ‘niveau’ is niet eenduidig. Een kind kan motorisch, sociaal en emotioneel zeer bij de tijd zijn, terwijl het op kennisniveau achter blijft. En ook het omgekeerde komt regelmatig in allerlei variaties voor.

Aan het kennis- of cognitieve niveau wordt vaak veel waarde gehecht. Het is gemakkelijk te meten en in getallen uit te drukken. In de Vrije school Utrecht doen wij dit door de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Daarnaast worden ook andere aspecten van de kinderen bekeken. Het cognitieve niveau is niet als enige bepalend voor succes in het vervolgonderwijs of het verwerven van een waardevolle maatschappelijke rol. Stabiliteit, sociaal-emotionele vermogens en doorzettingsvermogen zijn daarvoor ten minste zo belangrijk.

Met de slagzin ‘het kind aanspreken naar hoofd, hart en handen’, wil de vrijeschool het evenwicht tussen al deze factoren benadrukken. Een evenwicht, dat in elke leeftijdsfase een speciale constellatie heeft.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties