Vragen of zorgen over uw kind, de klas of de school?

Ouders en school hebben een gemeenschappelijk belang en dat is het opvoeden en onderwijzen van de kinderen. Meestal gaat dat naar verwachting, maar mogelijk zijn er vragen of is er behoefte aan verduidelijking. Wij vinden het belangrijk om daar met de ouders over in gesprek te zijn en te blijven. De klassenleerkracht is daarvoor het eerste aanspreekpunt. Toch kan het voorkomen dat de zorgen over een kind en/of de klas na een gesprek met de klassenleerkracht niet zijn weggenomen. In dat geval kunnen de ouders hun zorgen bespreken met de intern begeleider of, in laatste instantie, met de schoolleider.

Voor vragen over de school kunt u zich rechtstreeks tot de schoolleider wenden.

Overigens beschikt de school ook over een klachtenprocedure.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties