Spreuken

Spreuk klas 1 t/m 3

Het liefdelicht der zon,
verheldert mij de dag.
De geesteskracht der ziel,
geeft kracht aan hand en voet.
In de lichtglans van de zon,
vereer ik diep, o God,
de mensenkracht die Gij,
in mijne ziel,
vol goedheid hebt geplant.
Opdat ik ijverig werken,
en gretig leren kan.
Van U stamt licht en kracht.
Naar U strome liefde en dank.

Rudolf Steiner

Spreuk klas 4 t/m 12

Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft.
Ik schouw diep in de ziel
die binnen in mij leeft.
De Godesgeest, hij weeft,
in zon- en zielelicht,
in wereldruimten buiten,
in zielediepten binnen.
Tot U, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom moge komen.

Rudolf Steiner

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties