klas 4

Klas 4: De Oud-Germaanse mythologieklas 4

Een vierde klasser kijkt met meer afstand naar zichzelf, zijn klasgenoten en de wereld. Het besef dat iedereen eigen is en daarbij ook eigenaardigheden heeft, dringt in deze leeftijd in volle omvang door tot de kinderen. Ze worden dan ook kritisch en kunnen dat vaak nog niet helemaal doseren. Onbedoelde sneren en onverwacht scherpe observaties, worden in de klas geuit. Onbehouwen uitingen van vriendschap ook: ’Hé juffie’, wanneer ze hun juf inhalen op de fiets. “Ha wie ben jij”, tegen de inspecteur, ‘en hoe moet je je koffie?’ En naast deze uitingen ontstaan de gesprekken waarin kinderen blijk geven van een diep vermogen tot invoelen. Eigen angsten en onzekerheden worden meer verwoord. Sommige kinderen worden weer bang in het donker, of voeren een tijdlang bezwerende handelingen uit ‘om te voorkomen dat hen iets overkomt’. ‘Altijd als ik naar school fiets, moet ik bij iedere geparkeerde rode auto met mijn rechterbeen ter hoogte van de voorwielen beneden zijn, dan heb ik een goede dag’, vertelde eens een vierde klasser aan zijn juf toen zij hem vroeg waarom hij toch zo vaak te laat kwam.

Vierde klassers denken steeds meer na over de wereld. Ze zien waar onrecht is. Het is de leeftijd van de acties en actieclubs.  Dierenleed wordt bestreden, geld wordt ingezameld om anderen elders in de wereld te ondersteunen.

In de lesstof zien we terug dat de vierde klasser niet alleen met meer afstand naar zichzelf kijkt, maar ook dat hij zichzelf in ruimte en tijd leert plaatsen. Bij aardrijkskunde leren de kinderen plattegronden tekenen. Ze leren de wereld als van bovenaf te zien. Bij rekenen worden de breuken geïntroduceerd en daarmee een heel nieuw getallenstelsel, waarbij het getal 1 opeens dezelfde waarde blijkt te hebben als bijvoorbeeld 2/2 of 45/45. In de taalperiode leren kinderen zichzelf in de tijd plaatsen. Ze leren dat je in je taal kan uitdrukken dat gebeurtenissen zich kunnen afspelen in verleden heden en toekomst. De vertelstof van het jaar, de Edda, voeren de goden een voortdurende rauwe strijd met reuzen, dwergen en andere natuurwezens.

Het complete leerplan van klas 4 kunt u hier downloaden.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties