klas 6

Klas 6: De Romeinse tijd

In de zesde klas kondigt zich de puberteit aan. De vanzelfsprekendheid van de wereld gaat verloren. Het goede overwint niet altijd meer. Rechtvaardig zijn, consequent zijn, en de waarheid spreken staan hoog op de agenda in de klassengesprekken. Het is ook de klas waarin de kinderen opeens serieus willen werken. De kinderen vragen om duidelijke regels en sancties wanneer er wordt afgeweken van de afspraken. Ze willen inzicht in het handelen van de leerkrachten. Wanneer ze weten waarom ze de dingen moeten leren, kunnen ze een grote betrokkenheid tonen. Deze inzet vraagt van de leerkrachten een verandering in hun houding naar de kinderen toe, van autoriteit tot begeleider en bewaker van processen.

Dat wat waar is, is belangrijk. Of iets ‘echt gebeurd is’, of iets meetbaar is, is van belang. Een spelletje buiten speel je niet voor de lol, je speelt om te winnen. Een voetbal of trefbalcompetitie met een andere school in de buurt, wordt uiterst serieus voorbereid en uitgespeeld. In de periode Middeleeuwen wordt de geschiedenis van het Christendom naast die van de Islam besproken. De biografieën van Mohammed en van Karel de Grote worden bijvoorbeeld bestudeerd. Encyclopedieën, informatie van het internet, informatieve teksten uit studieboeken worden gelezen en vergeleken. Wat is de waarheid? Hoe denken de volwassenen daar over? De kinderen beginnen zich in te leven in verschillende standpunten naast elkaar. Een ontwikkeling die de hele verdere puberteit nog zal doorgaan. Voor het eerst hebben de kinderen een natuurkunde periode, waarin fenomenen uit de gebieden licht, warmte, geluid, magnetisme en elektriciteit worden bekeken en conclusies worden getrokken: ik had, ik deed, ik zag en ik concludeerde. In de meetkundeperiode construeren kinderen hun meetkunde tekeningen heel precies. Ze leren dat daardoor de schoonheid ontstaat. Elke minimale afwijking van lijn of cirkel verstoort de geometrie. Op deze wijze scholen kinderen hun exacte waarneming. Wanneer deze tekeningen, die tenslotte met geduld en zorgvuldig gekozen kleuren zijn afgewerkt, op de gangen in school hangen, stijgen de zesdeklassers nog meer in aanzien in de hele school. Overal wordt hun werk uitgebreid bewonderd en besproken door kinderen uit andere klassen. Zij zijn met recht de klas geworden waartegen wordt opgekeken; ze zijn de oudsten van de school.

Het complete leerplan van klas 6 kunt u hier downloaden.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties