Organisatie

De Vrije School Utrecht is een leraren-coƶperatie. Dat betekent dat het beleid van de school bepaald wordt door de leerkrachten (en overige medewerkers). Zij doen dit door deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering.

Bij de beleidsbepaling zijn er twee belangrijke uitgangspunten:
– De autonomie van de leerkracht. Dit is de leraar moet vanuit zijn eigen inzicht en professionaliteit vorm geven aan het  onderwijsproces.
– Het primaire proces moet leidend zijn in het algemeen bestuur en beheer van de school.

Om deze uitgangspunten in de dagelijkse praktijk vorm te geven, heeft de school een ( dagelijks) bestuur en een schoolleiding. De leerkrachten kunnen zich hierdoor op hun primaire lesgevende taak richten.
Naast de rol van medewerkers, bestuur en schoolleiding, is er een belangrijke rol voor de ouders. Zij zijn actief als klassenouder en nemen deel in de oudergeleding van de MR.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties