De vrijeschoolbeweging

Hoewel vrijescholen onderling kunnen verschillen, delen ze overeenkomstige ideeën en idealen. Dat kan zich uiten in een gevoel van solidariteit en in onderlinge contacten. Vooral in de voormalige Oostbloklanden, in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika zijn jonge vrijescholen die veel behoefte aan advies en financiële steun hebben. Scholen in vooral Nederland en Duitsland leveren daaraan een bijdrage.

Een ander aspect van de vrijeschoolbeweging zijn de talrijke dienstverlenende instellingen ten behoeve van de scholen in Nederland. We noemen er enkele:

Vereniging voor vrijescholen
Diederichslaan 25
3971 PA Driebergen
0343 – 53 60 60
e-mail: vereniging@vrijescholen.nl
web-site: www.vrijescholen.nl

De Vereniging van vrijescholen is een vereniging van besturen van vrijescholen die aandacht geeft aan de pedagogie van het kind van 0 tot 18 jaar, aan bestuurlijke en managementvraagstukken van vrijescholen en aan ontwikkeling en onderzoek van het vrijeschoolonderwijs. Tevens wordt er aandacht gegeven aan relaties met nationale en internationale ‘partners in pedagogie’ en met partners in het onderwijs en het onderwijsbestel.

Vereniging voor Vrije Opvoedkunst
Postbus 96860
2509 JG Den Haag
070 – 324 63 07

Van deze vereniging kunt u persoonlijk lid worden. U ontvangt dan tevens het tijdschrift ‘Vrije Opvoedkunst’. Hierin vindt u artikelen en beschouwingen over de achtergronden van de vrijeschoolpedagogie en nieuws en commentaar uit de vrijeschoolbeweging. Het tijdschrift verschijnt acht maal per jaar.

Vrijeschool Pabo (voorheen Hogeschool Helicon)
De Vrijeschool Pabo maakt onderdeel uit van Hogeschool Leiden.

Website: www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo

Naast de opleiding tot vrijeschoolleerkracht kent de Hogeschool Leiden ook:
• Opleiding docent muziek.
• Opleiding docent dans/euritmie

Tenslotte noemen wij nog de niet direct bij de vrijeschoolbeweging behorende pedagogische sectie van de ‘Hogeschool voor Geesteswetenschap’, gevestigd in het Goetheanum in Dornach. De pedagogische sectie is vertegenwoordigd in het bestuur van de antroposofische vereniging in Nederland. Zij bestudeert en ontwikkelt ondermeer de ‘esoterische’ kanten van de vrijeschoolpedagogie.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties