Wie zijn de MR?

Hoe werkt de MR?
Bij de Vrije School is medezeggenschap van ouders geregeld via de MR. We voeren overleg met de school over allerlei onderwerpen en op sommige punten heeft de MR formeel advies- of instemmingsrecht. Dit is geregeld in de statuten van de coöperatie.

De MR bestaat uit David Wilbrink (voorzitter, MB),  Anouk Postel (secretaris, LR), Evelien de Hoop (LR), Pieter van der Galien (LR), Chyma Althuis (MB), Daniël Watts-Jones (HP), Gert Wijnalda (HP) en Micha Lubbers (HP).

 

Zoek ons op
Wij zijn regelmatig op school aanwezig, maar we zien en horen uiteraard niet alles. Omdat wij jullie als ouders vertegenwoordigen horen we graag wat jullie bezighoudt in en om de school. Zoek ons daarom vooral op! Je kunt ons aanspreken op het schoolplein of contact opnemen via de mail: mrvrijeschool@gmail.com. Je bent ook van harte uitgenodigd om je bij ons aan te sluiten, of om eens bij ons overleg mee te denken.

Groet van de MR!

 

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties