Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De Vrije School Utrecht is trots op de wijze waarop ze haar onderwijs vormgeeft. Een aantal bewuste keuzes liggen hieraan ten grondslag. We geven extra geld uit aan toneel, muziek en handwerken, vanuit de basisgedachte dat we onderwijs aan kinderen vanuit hoofd, hart en handen aanbieden.

Het vrijeschoolonderwijs stelt hoge eisen aan de kwaliteit van leerkrachten, de leermiddelen, het meubilair, de inrichting en het schoolgebouw. Naast alle inspanningen die leerkrachten en ouders op vrijwillige basis leveren, is er ook geld nodig om de vrijeschoolonderwijs activiteiten en faciliteiten aan te bieden waarvoor de ontvangen overheidsgelden niet toereikend zijn.

Enkele voorbeelden: vakleerkrachten (euritmie, muziek, handvaardigheid), muzikale begeleiding bij euritmie, boerderijschool en Spaanse les, jaarfeesten, busvervoer schoolreisjes, aankleding van de lokalen, schoolgebouw en terrein.

Een deel van de uitgaven wordt niet gedekt door inkomsten van de overheid, maar door vrijwillige ouderbijdragen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is door ouders naar draagkracht of inkomen te bepalen. Wij willen benadrukken dat de ouderbijdrage op de VSU vrijwillig is en dat kinderen op geen enkele manier worden uitgesloten.

Jaarlijks gaat de Medezeggenschapsraad in gesprek met het bestuur over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en heeft hier ook instemmingsrecht op.

 

 

Bruto jaarinkomen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen
minder dan €16.000 € 120 € 204 € 240
€16.000 tot €25.000 € 228 € 396 € 456
€25.000 tot €35.000 € 372 € 648 € 756
€35.000 tot €45.000 € 516 € 900 € 1.068
€45.000 tot €55.000 € 672 € 1.176 € 1.380
meer dan €55.000 € 816 € 1.440 € 1.680

 

Reiskostenvergoeding
Als de school voor uw kind ver weg ligt (buiten gemeente Utrecht), kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Deze vergoeding wordt betaald door de gemeente waarin de leerling woonachtig is. Voor informatie dient u zich te wenden tot de afdeling leerlingzaken of overeenkomstige afdeling in uw gemeente.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties