Ouders

We informeren u graag over het contact dat wij belangrijk achten tussen ouders en leerkrachten. Zowel leerkracht als ouders maken het kind mee en kunnen elkaar waardevolle informatie geven.

Vanuit de klassenleerkracht wordt de communicatie verzorgd via ouderavonden, gesprekken met ouders, het meegeven van het werk, de getuigschriften en via het zogenoemde weekbericht.

Daarnaast hechten wij aan een goede klachtenprocedure en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u hier ook vinden.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties