Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk  dat ouders en school samenwerken om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij willen in gesprek zijn en blijven met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Dit uitgangspunt hebben wij verder uitgewerkt, de afspraken hierover kunt u terugvinden in het linkermenu bij de kopjes “de rol van ouder en leerkracht”, “contacten tussen ouders en school” en “communicatiemiddelen”.

Door hun kinderen zijn de ouders betrokken bij wat er op school gebeurt. Die betrokkenheid bij het individuele kind kan zich uitbreiden tot de klas en de school als geheel.

Er zijn dus veel activiteiten waarbij ouders helpen, bijvoorbeeld bij de organisatie van de jaarfeesten, bij activiteiten rond de klassen (leesouders), het klassenouderschap of deelname aan de MR. Deze inzet van ouders is voor de school heel belangrijk.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties