Communicatiemiddelen

De schoolgids
De bedoeling van de schoolgids is zo duidelijk mogelijk informatie te geven over allerlei aspecten van de Utrechtse vrijeschool. De schoolgids wordt aan het begin van de schoolloopbaan van Uw kind aan U uitgedeeld. Bewaart U deze goed! De jaarlijkse bijlage bij de schoolgids wordt ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. Hierin vindt U informatie over vakanties, schooltijden, adressen, de structuur van de school en verschillende werkgroepen in de school.

De website
Op onze website vindt u alle actuele en volledige informatie van de school.

De Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief wordt in een streeffrequentie van elke 14 dagen uitgegeven. Hierin staan de mededelingen vanuit de school. De Nieuwsbrief is ook via de website in te zien.

De E-mail
Voor de schooladministratie en praktische berichten van de schoolleiding of de leerkrachten maakt de school gebruik van e-mail. De mailadressen van de ouders zijn opgenomen in de leerlingadministratie (Parnassys). Daarnaast hebben de klassen een oudermaillijst die beheerd wordt door de klassenleerkracht en/of de klassenouders. Deze mail wordt gebruikt voor praktische zaken voor de leerlingen en ouders van de klas van belang zijn. De mail is uitdrukkelijk niet bedoeld om inhoudelijke zaken over uw kind, de klas of de school aan de orde te stellen! Daarvoor kunt u altijd een afspraak met de leerkracht of schoolleider maken.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties