Lezingen

In gesprek over de Coronatijd

Wij, enkele ouders van de Vrije School Leidsche Rijn, hebben het initiatief genomen om een lezing en een gespreksavond te organiseren voor geïnteresseerde ouders die met elkaar in gesprek willen over deze best wel bepalende Coronatijd.

We hebben daartoe Edmond Schoorel, antroposofisch huisarts die al eerder op school is geweest om een lezing te geven, bereid gevonden te spreken en de dialoog te leiden.

Het thema van de lezing/gespreksavond is

Angst en vertrouwen in Coronatijd; wat willen we onze kinderen meegeven?

We willen op deze avond na de lezing van Edmond Schoorel heel graag met elkaar in dialoog waarin we ervaringen uitwisselen maar niet met elkaar in discussie gaan of elkaar willen overtuigen.

Wanneer:

Woensdagavond 9 december 2020 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in de Vrije School Leidsche Rijn. Een vrijwillige bijdrage is heel welkom, zodat gemaakte kosten gedekt kunnen worden.

 Aanmelden: jmmw13@hotmail.com

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties