Vervanging bij ziekte

Bij ziekte van één van de leerkrachten wordt een vervanger gezocht. Als er geen vervanger beschikbaar is, blijven de leerlingen thuis. Alleen als het niet mogelijk blijkt om de ouders tenminste de avond van tevoren te bereiken, wordt de klas verdeeld. Als de leerkracht meer dan twee dagen ziek is en er geen vervanger beschikbaar is, wordt de klas telkens overgenomen door een andere klassenleerkracht voor ook maximaal 2 dagen achter elkaar.

Slechts bij dringende redenen (door de school te bepalen) kan een leerling die geacht wordt thuis te blijven alsnog op school worden opgevangen. Wel dient dit minimaal de avond van tevoren aan de schoolleider of klassenleerkracht te worden doorgegeven.

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties