Schorsing

Onderwijs zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leraren, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij gedragsregels in de vorm van ‘huisregels’ opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Iedereen – leerlingen, medewerkers, ouders en anderen die zich bewegen in de school – wordt geacht zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelijk voor te voelen en elkaar erop aan te spreken.

De huisregels worden aan het begin van het schooljaar in de klas met de leerlingen besproken en zijn regelmatig onderwerp van gesprek in de groep. De basisregels van de Kanjer-methode zijn voor het formuleren van de klassenregels de basis. Daarnaast hebben we het pestprotocol.

In alle gevallen is het bespreken van de incidenten, het gedrag en de gevolgen van het gedrag een belangrijke stap in het voorkomen van herhaling.

Maatregelen
Wanneer leerlingen, medewerkers, ouders en anderen zich niet aan de gedragsregels houden kunnen maatregelen worden genomen. In het Protocol gedrag leerlingen staan de maatregelen naar leerlingen centraal.
Uitgangspunt is dat de leerkracht, als professional, vanuit zijn/haar eigen competenties en intuïtie bepaalt welke aanpak in de gegeven situatie met de gegeven leerling het beste is om het ongewenste gedrag aan te pakken.
Bij agressie van ouders jegens medewerkers hanteren we richtlijnen afhankelijk van de situatie en aard van de agressie.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties