Aanname- en plaatsingsprocedure nieuwe leerlingen

Vooraf aan de plaatsingsprocedure geven we informatie over onze school en de achtergronden van het vrijeschool onderwijs. Daarmee hopen we te bereiken dat de ouders een goed beeld van de school krijgen en op grond daarvan voor onze school kiezen.

 

Vanaf 1 oktober 2022 gaan we meedoen met de centrale aanmelding in de gemeente Utrecht

Wat betekent dit voor de ouders die zich hebben aangemeld bij onze scholen:

· Ouders die hun kind al bij ons hebben aangemeld en ingeloot zijn, zijn verzekerd van plaatsing.

· Ouders die hun kind hebben aangemeld, waarvan het kind tussen 1 augustus 2019 en 1 oktober 2019 geboren is, doen nog mee met onze loting. Deze verplaatsen we van 1 november 2022 naar 1 oktober 2022. Ouders ontvangen hierover nog een bericht.

· Ouders die hun kind hebben aangemeld, dat geboren is tussen 1 oktober 2019 en 1 februari 2020, en eigenlijk mee zouden doen met onze loting van 1 november 2022 moeten hun kind nu via de gemeente Utrecht aanmelden. Ook deze ouders zullen wij hierover nog berichten.

· Ouders die hun kind hebben aangemeld, dat geboren is vanaf 1 februari 2020 moeten hun kind nu via de gemeente Utrecht aanmelden. Ook deze ouders zullen wij hierover nog berichten.

 

Aannameprocedure kleuters

Informatie
U kunt als ouder op verschillende manieren informatie over onze school krijgen. Schriftelijk: de school stuurt de schoolgids. Mondeling: tijdens een informatieochtend of -middag. Ten slotte kunt u op deze website van de school kijken.

Informatieochtend en -middag
Tijdens het schooljaar is er gewoonlijk één keer per maand tijd gereserveerd voor een informatieochtend of – middag op een of meer van de locaties. (Voor data klik hier.) U dient als ouder vooraf een afspraak te maken. De informatiegesprekken zijn met meerdere ouders tegelijk. We verzoeken u daarom ook om uw kind niet mee te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: vrijeschool pedagogie, ouderbijdrage, reilen en zeilen in de klassen.

Beschikbare plaatsen
Op de Vrije School Leidsche Rijn zijn er 32 plaatsen per schooljaar beschikbaar. Op de scholen Hieronymusplantsoen en Maliebaan zijn er respectievelijk 35 en 33 plaatsen beschikbaar voor 4-jarige kleuters.

 

Aannameprocedure leerlingen van 5 jaar en ouder (zij-instromers)

Informatiegesprek
Ouders die een kind willen aanmelden dat al naar school gaat (kleuter of leerling voor klas 1 t/m 6), dienen eerst een informatiegesprek te hebben met de intern begeleider.

 

Vrije School Utrecht

Hieronymusplantsoen 3
3512 KV Utrecht
T 030 - 231 92 09
E info@vrijeschoolutrecht.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route naar de drie locaties